Matematický náboj


18.marca 2022 sa uskutočnil online 25.ročník medzinárodnej súťaže tímov v rýchlostnom počítaní netradičných matematických príkladov. Úspech v súťaži väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci.
V silnej konkurencii 149 tímov z celého Slovenska sa tím Juniorov, v zložení Zina Dobrocká, Bronislava Koristeková (sexta), Eva Hricová (2.B), Oleksandr Humeniuk, Jakub Lóška (2.C) umiestnil na krásnom 60.mieste.
Nemenej úspešne sa darilo aj tímu v zložení Bianka Komárová, Viktória Kalamárová (1.B), Martin Dzúr, Matúš Kružliak, Eduard Marák (kvinta). Umiestnili sa na 71.mieste.
V súťažnom tíme seniori sa žiaci 4.C: Martin Biblyák, Jakub Kocúr, Adam Kubaliak, Samuel Márton, Ľubomír Varchol sa umiestnili na 63. mieste.
Tento školský rok sa do súťaže tradične zapojili Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Spojené Kráľovstvo, ale aj Estónsko a Irán.
Pre viac informácií: https://math.naboj.org/index.php
Mgr. Marta Öllösová