MLADÝ EURÓPAN 2022


V dňoch 15. - 16.6.2022 sme navštívili Trenčín, aby sme sa zúčastnili národného kola súťaže Mladý Európan. Po úspešnom regionálnom kole sme mali snahu zabojovať o čo najlepší výsledok.
      Prvý deň našej cesty sme sa dopravili do Trenčína, kde naše kroky viedli do Trenčianskej univerzity. Po úvodnej prezentácii nám predstavitelia Europe Direct prichystali program v podobe prehliadky Trenčianskeho hradu. V deň súťaže, 16.6., sme plní očakávaní vstupovali do budovy univerzity. Prvé kolo, ktoré predstavoval vedomostný test, sme úspešne zvládli. Nasledovalo druhé kolo - kvíz o histórii, osobnostiach a symboloch EÚ. Po 2. kole sme pred celou aulou prezentovali svoj projekt na tému "Z farmy na stôl".
      Nakoniec sme skončili ako 5. tím zo štrnástich. Sme vďační za takúto skúsenosť a určite sa budeme zaujímať o tému EÚ aj naďalej.
Študenti Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci:
Ema Šoltésová, Emma Batópálová, Jakub Lóška