Olympiáda ľudských práv


Dňa 6. - 8. apríla 2022 sa Krištof Varga, žiak septimy, zúčastnil online formy celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, na ktorom postúpil spomedzi 64. účastníkov do veľkého finále medzi dvanástich najlepších aj vďaka obhajobe eseje, ktorú v angličtine napísal.
Krištof, gratulujeme za reprezentáciu našej školy na tejto náročnej súťaži!
PhDr. Viera Rapcová