Ocenení pedagógovia našej školy


Sme veľmi hrdí na dve naše kolegyne. PhDr. Hedviga Kanátová a PaedDr. Soňa Lindušková (od júla je na zaslúženom dôchodku) si v septembri 2021 spolu s ďalšími učiteľmi z nášho kraja prevzali ocenenie za svoju celoživotnú pedagogickú činnosť z rúk podpredsedu BBSK Ondreja Luntera.
Milé kolegyne, dovoľte nám pogratulovať Vám k plakete, ďakovnému diplomu a kytici kvetov, no zároveň Vám aj POĎAKOVAŤ za to, že ste vychovali niekoľko generácií úspešných mladých ľudí - absolventov Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci.
Mgr. Anita Dzurová