Ocenenia žiakov našej školy


Počas Dní mesta Lučenec, boli dňa 27.8.2021 primatorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou ocenení žiaci našej školy.
 1. Krištof Varga, sexta
  • Úspešný riešiteľ celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v r. 2021.
  • Zakladateľ Debatného klubu Gymnázia B. S. Timravy, ktorý súťažil v Slovenskej debatnej lige
  • 4. miesto na celoslovenskej teamovej súťaži Fyzikálny náboj v r. 2021
 2. Martin Dzúr – kvarta
  • IQ olympiáda
   - školské kolo - krajské poradie – zdieľané 4.-5. miesto
   - regionálne kolo – 6. miesto
   - celoslovenské kolo – 1. miesto - víťaz
  • Čo vieš o hviezdach - v školskom roku 2020/2021
   - II. kategória – okresné kolo
   - krajské kolo – 4. miesto
   - celoslovenské kolo – 51. miesto
  • iBobor - v školskom roku 2020/2021
   - celoslovenská súťaž, kategória kadet – 80 bodov – 100.percentil
  • Matematický klokan
   - celoslovenská súťaž, 96,67% bodov (116 zo 120 možných) a s percentilom 99,56 % vo svojej kategórii bol najúspešnejším žiakom našej školy
  • Súťaže družstiev
   - Matematický náboj – 12. miesto v rámci SR zo 108 družstiev
  • Čo vieš o hviezdach - v školskom roku 2019/2020
   - II. kategória – celoslovenské kolo - 36. miesto
  • iBobor - v školskom roku 2019/2020
   - celoslovenská súťaž, 68,01 bodov z 80 možných – 97.percentil
  • Korešpondenčný seminár
   - MAKS – zdieľané 1.-3. miesto
  • Súťaže družstiev
   – Náboj junior – 1.miesto zo 17-tich tímov v rámci okresu
   - BRLOH – Brnenská logická hra – účasť družstva vo finále
   - BRLOH extra – víťaz
 3. Filip Siviček – II. ročník
  • Matematická olympiáda - v školskom roku 2020/2021
   - kategória B – zdieľané 2.-3. miesto
  • Zenit v programovaní
   - školské kolo – 3.miesto
   - krajské kolo – kategória B – 2.miesto
  • iBobor - v školskom roku 2020/2021
   - celoslovenská súťaž, kategória junior – 80 bodov – 100.percentil
  • Matematický klokan
   - celoslovenská súťaž, 100% bodov (120 zo 120 možných) a s percentilom 98,61 % vo svojej kategórii
  • súťaže družstiev
   - Matematický náboj – 12.miesto v rámci SR zo 108 družstiev
   - Fyzikálny náboj – 4.miesto v rámci SR zo 44 družstiev
  • Matematická olympiáda - v školskom roku 2019/2020
   - kategória C – úspešný riešiteľ, krajské kolo sa nekonalo
  • iBobor - v školskom roku 2019/2020
   - celoslovenská súťaž, kategória junior – 80 bodov – 100.percentil
 4. V školskom roku 2019/2020 vyhrali Medzinárodnú dejepisnú súťaž gymnázií SR a ČR, ktorá sa konala v Chebe, študenti: Adrián Beľa – sexta, Nikoleta Skypalová – sexta, Ivan Nociar – bývalá 4.C trieda.
  Aj v tomto školskom roku sa zúčastnili krajského kola tejto súťaže v zložení: Adrián Beľa – sexta, Nikoleta Skypalová – sexta, Kristína Magová – sexta, kde sa umiestnili na 1. mieste a znovu potvrdili svoju oprávnenú účasť na finále
PhDr. Róbert Rácz