Krajské kolo Olympiády kritického myslenia


Dnešný svet je zaplnený množstvom informácií, často protichodných, v ktorých sa ľudia len ťažko orientujú. Kritické myslenie nás učí, že každú správu si máme overiť, máme skúmať zdroje, zisťovať, či je názor vedecky podporený, ničomu nemáme slepo veriť. Viesť mladých ľudí k týmto aktivitám sa podujala Slovenská debatná asociácia, ktorá zorganizovala prvý ročník Olympiády kritického myslenia.
      Súťaž preveruje vyhľadávanie informácií, čítanie s porozumením, všeobecný prehľad aj schopnosť argumentovať. Neurčuje to, čo si máme myslieť, ale učí, ako sa nenechať manipulovať. Zapojiť sa do nej rozhodli naši septimáni, a napriek tomu, že z dôvodu uzavretia školy v decembri neprešli prípravným kolom, čelným priečkam rebríčka dominovali: 2. miesto obsadil Matej Bohinský, na spoločnom 3. a 4. mieste skončil Richard Markovič, o 5. a 6. miesto sa podelili Barbora Murínová a Michal Mochnacký. Ostatní sa umiestnili do 22. miesta z celkového počtu 45.
      Gratulujeme im k odvahe skúsiť niečo nové aj ku krásnym výkonom.
Mgr. Ivan Hraško