Olympiáda v nemeckom jazykuTohtoročnej olympiády v CJ 2021/22 sa zúčastnili aj nemčinári našej školy.
Do KK postúpili EVA HRICOVÁ z 2.B a JAKUB LÓŠKA z 2.C.
V KK sa umiestnili na 8. a 10. mieste zo 17 zúčastnených.
V kategórii 1.C germanofónnych žiakov obsadila 3. miesto nováčik MICHAELA HORSTMANN zo sekundy a 4. miesto DANIEL HORSTMANN zo sexty, tentokrát zo 7 zúčastnených. K DOSIAHNUTÝM VÝSLEDKOM IM SRDEČNE BLAHOŽELÁME a želáme im veľa chutí do získávania nových poznatkov a zručností v nemeckom jazyku.
PhDr. Hedviga Kanátová