Úspechy v programovaní


V uplynulých dňoch sa uskutočnili celoslovenské kolá súťaží Olympiáda v Informatike a Zenit v programovaní.
Obidvoch súťaží sa zúčastnil náš šikovný programátor – Filip Siviček, žiak 3.B triedy.

Do súťaže Olympiáda v informatike sa tento šk. rok zapojil prvýkrát a prebojoval sa až do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo online 24.-25. marca, kde sa umiestnil na peknom 19.-20. mieste.
Oveľa lepšie sa mu darilo v súťaži Zenit v programovaní, v ktorej sa tiež prebojoval do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 30.marca v Brezne a získal krásne 5.miesto.
Mgr. Marta Öllösová