Úspechy v okresnom kole pytagoriády


V stredu 30. marca 2022 sa konalo okresné kolo pytagoriády. V kategórii P6 (prima) nás reprezentovalo 13 žiakov. Traja žiaci Lea Véghová, Dominika Chudá a Dávid Bednár boli úspešní, pričom Dominika Chudá obsadila krásne 3. miesto, Dávid Bednár 5.miesto a Lea Véghová 14.-15. miesto. V kategórii P7 (sekunda) do okresného kola postúpilo 7 žiakov. Najviac sa darilo Jakubovi Dzúrovi, ktorý bol úspešný a obsadil 1. miesto. V kategórii P8 (tercia) sa do okresného kola prebojovala len Hana Haláková, ktorá bola úspešná a obsadila krásne 3.miesto.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.
Mgr. Anita Dzúrová