Pytagoriáda – školské kolo


Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Zapojili sa žiaci prímy (15), sekundy (10) a tercie(11). Žiak, ktorý správne vyriešil 10 úloh je úspešným riešiteľom. Z triedy príma sú úspešní D. Chudá, D. Bednár, E. Slováková, T. Kacarová, E. Muchová, M. Snopko, M. Koštialik, M. Molnár, N. Síkelová, L. Véghová, S. Malčeková, D. Fekiačová a M. Boháč. Z triedy sekunda D. Chovanec, J. Dzúr, T. Tokár, F. Lóška, N. Zdechovanová, S. Borošová a R. Mágyel. Z triedy tercia bola úspešná len Hanka Haláková. Žiakom, ktorí postúpia na okresné kolo 30. marca 2022 držíme palce.

Blahoželáme všetkým a prajeme ešte veľa úspechov.
Mgr. Anita Dzurová