Tvorivý seminár Rétorika s ľahkosťou


Zatiaľ čo v pondelok 2. 5. 2022 prežívali mnohí piataci a deviataci krušné chvíle na prijímacích skúškach, sa niektorí naši žiaci zúčastnili tvorivého seminára Rétorika s ľahkosťou v Novohradskom osvetovom stredisku. Záujemcovia mali možnosť zistiť, čo to rétorika je, aké vlastnosti má mať rečník aj rečnícky prejav. Vyskúšali si tvorbu aj prednes rečníckeho prejavu. Seminár bol spojený aj so súťažou, v rámci ktorej postúpila na celoštátne kolo Štúrovho Zvolena žiačka kvarty Eva Kubicová. Keďže naši slovenčinári boli plne zamestnaní prijímacími skúškami, žiakov na seminár sprevádzala pani profesorka Lučanská, za čo sa jej chceme poďakovať.
Ivan Hraško