Ďalší pekný úspech našej školy.


Naša žiačka Katarína Riečicová z 3. A triedy obsadila na krajskom kole Olympiády ruského jazyka v kategórii B2 krásne prvé miesto zo štyroch zúčastnených a postupuje na celoslovenské kolo.

K dosiahnutému výsledku jej srdečne blahoželáme.
PaedDr. Monika Josifovová