ŠKOLA V PRÍRODE


VERNÁR. Prelom mesiacov máj a jún strávili žiaci primy, sekundy a tercie celý jeden týždeň (30. mája až 3. júna) ďaleko od svojich domovov. Naše gymnázium sa po dvoch „covidových“ rokoch rozhodlo obnoviť tradíciu školy v prírode. Jej lokalitou sa pre žiakov spomínaných tried stala malebná obec Vernár, situovaná v Slovenskom raji.
      Prostredníctvom rozmanitého spektra didaktických aktivít mali gymnazisti možnosť spoznávať tamojšiu faunu a flóru, spolupracovať pri množstve hier, (na)učiť sa rešpektovať prírodu a, samozrejme, aj inakosť ostatných ľudí – spolužiakov, či starších a mladších žiakov. Dôraz zo strany pedagógov bol kladený aj na dodržiavanie režimu dňa a podporu poriadkumilovnosti tínedžerov.
      Neoddeliteľnou súčasťou školy v prírode je (resp. bola) tiež snaha o všestranný pohybový rozvoj mladých ľudí, realizovaný rôznymi formami športových hier a menšími túrami po okolí. Edukačný charakter a dodržiavanie zásad psychohygieny tak boli zabezpečené na tej najvyššej úrovni.
      Podvečer predposledného dňa (štvrtok, 2. júna) spestrila gymnazistom školu v prírode spoločná opekačka, po ktorej nasledovalo komplexné vyhodnotenie podujatia a zároveň ocenenie najlepších tímov. Tie zbierali body počas celého týždňa. V piatok však naložené autobusy nezamierili priamo do centra Novohradu. Gymnazisti a ich pedagógovia stihli navštíviť ešte dva slovenské unikáty. Po prehliadke Dobšinskej ľadovej jaskyne sa výprava vyhriala v poslednej „destinácii“ – na slnečnom sysľovisku za Muráňom.
PhDr. Róbert Rácz