Štúrov Zvolen


Po dlhom čase sa naša škola zúčastnila súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Na celoštátnom kole, ktoré sa konalo 3. 6. 2022, nás reprezentovala žiačka kvarty Eva Kubicová. Svojím výkonom zaujala porotu a obsadila tretie miesto.
Evke k úspechu gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Ivan Hraško