Biologická olympiáda


Na 57. ročníku biologickej olympiády kat. B v školskom roku 2022/23, bol Gabriel Csomó, žiak 2. B triedy, úspešným riešiteľom a držiteľom Ceny dekana za prácu Šváb madagaskarský.
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.
Mgr. Danka Macková