Úspešní riešitelia fyzikálnej olympiády


Už tradične sa naši šikovní a cieľavedomí žiaci mohli zapojiť do riešenia fyzikálnej olympiády. Úlohy domáceho kola naozaj preveria vedomosti a vytrvalosť žiakov, lebo si vyžadujú vlastné riešenia a hľadanie informácií. Týmto neľahkým domácim kolom prešli nakoniec iba dvaja žiaci z tercie: Filip Lóška a Jakub Dzúr. To, že sú výborní potvrdili aj v okresnom kole olympiády, kde obaja získali zhodný počet bodov a obaja boli úspešní riešitelia v kategórii F. Byť úspešným riešiteľom fyzikálnej olympiády znamená, že po predchádzajúcich rokoch neúspešných riešiteľov okresných kôl sa konečne našli a rovno dvaja žiaci nášho gymnázia, ktorí to zvládli a boli úspešní. Táto súťaž je v ich kategórií nepostupová, ale pevne veríme, že budúci rok v ďalšej kategórii zúročia svoje skúsenosti a postúpia do vyšších kôl.
K úspechu im srdečne blahoželáme.