Krajské kolo geografickej olympiády kat. E


Dňa 26. 4. 2023 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo geografickej olympiády kat. E a F.
V kategórii E sme mali až trojnásobné zastúpenie. V konkurencii 27 žiakov sa najlepšie darilo Marianne Melicherčíkovej z kvarty, ktorá sa umiestnila na 5. mieste a len o kúsok jej ušiel postup na celoslovenské kolo. Na 10. mieste sa umiestnila Hanka Haláková z kvarty a 19. miesto obsadil Filip Lóška z tercie.
Našim žiakom k dosiahnutým výsledkom úprimne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom školskom roku.
Mgr. Anna Šusteková