Okresné kolo GO – máme všetky stupne víťazov!


Dňa 31.3.2023 sa na OÚ v Lučenci konalo okresné kolo Geografickej olympiády kat. E, F, G, na ktorom nás reprezentovali žiaci z nižších tried osemročného gymnázia.
Veľký úspech sa podaril našim žiakom v kategórii E, keď všetci zúčastnení obsadili všetky tri stupienky víťazov: 1. miesto Marianna Melicherčíková (kvarta), 2. miesto Hana Haláková (kvarta), 3. miesto Filip Lóška (tercia), a zabezpečili si tak postup na krajské kolo.
O bod ušiel postup na krajské kolo v kategórii F Jakubovi Urbašíkovi (sekunda), ktorý sa umiestnil na 4. mieste. Okresné kolo GO si vyskúšali aj naši najmladší žiaci z prímy Alexandra Koristeková a Mikuláš Rubint, ktorí svojou účasťou získali veľa nových skúseností a budú ich môcť uplatniť v budúcich ročníkoch GO.
Našim úspešným riešiteľom okresného kola GO gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a postupujúcim budeme držať palce v krajskom kole GO.
Anna Šusteková