Geografická olympiáda, kategória Z – školské kolo


Dňa 17.2.2023 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Počas dvoch vyučovacích hodín sa ho zúčastnilo 38 žiakov, ktorí si otestovali svoje vedomosti pri vypĺňaní online testu v učebniach informatiky. Úspešných riešiteľov bolo 34. Do najúspešnejšej pätice žiakov sa zaradili: Martina Žigová, Adam Jančkár, Ján Nosáľ, Matej Drugda a Martin Dzúr.
Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a žiakom, ktorí postúpia na krajské kolo držíme palce a tešíme sa na ich ďalšie výsledky.
Za spoluprácu patrí naše poďakovanie aj kolegyniam M. Öllösovej a L. Segečovej, ktoré nám vypomohli pri dozore GO.
Vyučujúci GEG