HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


„Čo dávam, dávam z úprimnosti duše...“ sú slová velikána slovenskej literatúry Pavla Országha-Hviezdoslava, na počesť ktorého sa každoročne organizuje súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Dňa 4. apríla 2023 sa v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci konalo regionálne kolo 69. ročníka tejto súťaže. Našu školu úspešne reprezentovali piati žiaci, ktorí súťažili v IV. kategórii – Eva Kubicová a Tamara Tóthová z kvinty, Nina Póchová zo sexty, Michaela Poliaková z I. A a Lukáš Ostrihoň z I. C triedy.
Všetci piati svojím prejavom zaujali porotu, ktorá nasledovne ocenila ich výkony:
Nina Póchová obsadila v prednese poézie krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola, Tamara Tóthová sa umiestnila na 2. mieste v prednese prózy a Lukáš Ostrihoň na 3. mieste v prednese poézie.
Všetkým našim recitátorom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy, prajeme im veľa ďalších úspechov a Ninke držíme palce na krajskom kole.
Mgr. Andrea Gmitterová