Matematická olympiáda


Matematika je krásna veda, ktorá svojou olympiádou každý rok preverí žiakov v logickom myslení a trpezlivosti. V takejto súťaži je veľmi potrebný dobrý matematický úsudok a nadšenie. S ťažkými príkladmi a veľkou konkurenciou sa v okresnom a krajskom kole najlepšie popasovali títo naši žiaci:
Kategória Z6- okresné kolo
  3.- 4. miesto Nela Kuricová - Prima
  3.- 4. miesto Alexandra Koristeková - Prima
Kategória Z7 -okresné kolo
  5. -6. miesto Ema Slováková - Sekunda
Kategória Z8 - okresné kolo
  1. miesto Jakub Dzúr - Tercia
Kategória Z9 - krajské kolo
  7. -9. miesto Hana Haláková - Kvarta
Kategória C - krajské kolo
  2. miesto - Samuel Straško - 1. C
Kategória B - krajské kolo
  1. miesto - Martin Dzúr - Sexta
Všetkým matematickým nadšencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Členovia predmetovej komisie matematiky