Noc otvorených dverí


Či lepšie povedané - (pred)večer otvorených dverí. Podujatie, ktoré naša škola organizovala vôbec po prvýkrát, dopadlo na výbornú. Spojilo kreatívnych pedagógov a šikovných gymnazistov so širokou verejnosťou.
Chodbami Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy sa v stredu (1. februára) prešli desiatky žiakov základných škôl. Mnohí z nich neváhali a vzali so sebou aj svojich rodičov. Potenciálni uchádzači o štúdium v GBST mali k dispozícii až 25 rôznych stanovíšť, kde mohli zažiť malú "ochutnávku" toho, čo tvorí našu alma mater skutočne unikátnou.
Malé skupinky deviatakov a piatakov videli na vlastné oči rozmanité pokusy z oblasti chémie a fyziky, pod mikroskopom sa pozreli na bunky cibule či jablka, podľahli čaru geografie, nahliadli do historických publikácii našej bohatej knižnice. Počas ďalších minizastávok sa oboznámili s cudzími jazykmi, ktoré sa v našej škole vyučujú, vyskúšali si cvičné testy zo slovenského jazyka a matematiky, precvičili mozgové "závity" hraním piškvoriek. Nejedného z hostí zaujalo i hľadanie kešiek, strategicky rozmiestnených v budove školy, či ukážky z projektového vyučovania v štýle nedávnych Vianoc X.
Uchádzačom a ich zákonným zástupcom bolo po celý čas trvania Noci otvorených dverí k dispozícii aj vedenie Gymnázia B. S. Timravy v zložení RNDr. Muchová, PaedDr. Gúgľava a Mgr. Bahledová, PhD.. Pani riaditeľka a zástupcovia školy neúnavne odpovedali na všetky praktické otázky, týkajúce sa prijímacích skúšok, možností štúdia a študentského života v našej škole.
"Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom základných škôl a ich rodičom, ktorí k nám v stredu zavítali a strávili v GBST príjemný čas. Obrovské ĎAKUJEM však patrí najmä všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa do iniciatívy Noci otvorených dverí zapojili. Kolegovia, odviedli ste fantastickú prácu! Spoločne sme verejnosti ukázali, že dokážeme spolupracovať a zjednotiť sa na spoločných cieľoch. Do sveta sme vyslali ďalší pozitívny signál, boli ste skvelí! To isté platí aj o vás, milí naši gymnazisti. Vaša spolupráca s pedagógmi bola ukážková. Moja vďaka patrí všetkým zúčastneným, osobitne členom študentského parlamentu. Skvele ste demonštrovali svoje prezentačné schopnosti, komunikačné zručnosti, organizačný talent a predovšetkým umenie dohody a schopnosť spolupráce. Ešte raz ďakujem za krásne popoludnie," vyjadrila sa exkluzívne pre redakciu nášho školského časopisu TIMRAVINY pani riaditeľka RNDr. Jarmila Muchová bezprostredne po skončení vydarenej akcie.