Okresné kolo dejepisnej olympiády


Počas druhého februárového týždňa sa v budove lučeneckého obvodného úradu konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, v ktorom úspešne zabojovali naši žiaci z nižších tried osemročného gymnázia. Popasovali sa s úlohami nielen z učiva svojho ročníka, ale aj s náročnými úlohami z dejín vedy a techniky a z regionálnej histórie. Z triedy príma sa na druhom mieste umiestnila Nela Kuricová a na štvrtom mieste Filip Fleško. Zo sekundy skončil na treťom mieste Marek Koštialik a šiestym bol Max Malatinec. Úspešnou bola aj žiačka kvarty Marianna Melicherčíková, ktorá skončila na druhom mieste. Všetkým blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov a chuti do súťaží.
I. Hraško