Chceme sa pochváliť!


Poctivá práca a svedomitá príprava sa vypláca! Presvedčila sa o tom aj Elisabeth Drenková (zo Sexty), keď dnes 6.2. získala 3.miesto v Krajskom kole Francúzskej olympiády na Gymnáziu J.G.Tajovského v Banskej Bystrici. S diplomom, knižným darom a pocitom dobre vykonanej práce sme sa šťastne vrátili domov.
Mgr.Edita Strmeňová