Krajské kolo Olympiády ľudských práv


O tom, že absolventi nášho Gymnázia B. S. Timravy sú hodní štúdia na prestížnych vysokých školách humanitného charakteru svedčí aj úspech študenta oktávy Richarda Markoviča, ktorý na krajskom kole 0lympiády ľudských práv obsadil z 25 súťažiacich tretie miesto a postupuje do celoslovenského kola.
Súťaž sa konala 9. februára v priestoroch Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, ktorého ústredná téma korešponduje s otázkami ľudských práv.
Richardovi srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.
PaedDr. Monika Josifovová