Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku


15.2.2023 sme sa zúčastnili Krajského kola olympiády v nemeckom jazyku.
V početnej skupine boli Matúš Kružliak (sexta) za kategoriu 2A, Evka Hricová (3.B) a Jakub Lóška (3.C) v kategórii 2B, Michaela Horstmann (tercia) kategória 1 C a Daniel Horstmann (septima) kategória 2C. Najlepšie sa umiestnili Michaela Horstmann - 3. miesto a Evka Hricová - 5. miesto. Daniel Horstmann skončil ako štvrtý v poradí, Jakub Lóška ako 11. a Matúš Kružliak ako 11.
K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!
PhDr. Hedviga Kanátová