Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku


Dňa 18. 1. 2023 sa v CVČ Magnet v Lučenci konalo okresné kolo 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách 2A, 2B a 2D.
Našu školu v okresnom kole reprezentovali víťazi školského kola – Matúš Kružliak zo sexty, Samuel Orság z II. C, Eva Hricová z III. B a Jakub Lóška z III. C.
Všetci štyria preukázali výborné vedomosti a zručnosti v náročných písomných testoch i v ústnom kole a vynikajúco sa umiestnili aj v okresnom kole: v kategórii 2A obsadil Matúš Kružliak 2. miesto a Samuel Orság sa umiestnil na 4. mieste. V kategórii 2B preukázala Eva Hricová naozaj vynikajúce znalosti nemeckého jazyka a umiestnila sa na zaslúženom 1. mieste a Jakub Lóška obsadil skvelé 2. miesto.
Matúš, Evka a Jakub postupujú ďalej do krajského kola ONJ, ktoré sa bude konať 15. 2. 2023 v Banskej Bystrici.
Spolu s víťazmi okresného kola postupujú do krajského kola ONJ aj Daniel Horstmann zo septimy a Michaela Horstmann z tercie, ktorí súťažia v kategórii germanofónnych žiakov.
Všetkým našim súťažiacim srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcim žiakom držíme palce v krajskom kole!
Mgr. Andrea Gmitterová