OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE


Krátko pred odchodom na vianočné prázdniny sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre a 23.decembra bola zverejnená jeho výsledková listina. Na našej škole sa do kategórie A (3. a 4. ročník 4RG a septima a oktáva 8RG) zapojilo 7 študentov.
Výsledky:
  1. miesto BRUNO BABLENA 4.B (41 bodov)
  2. miesto JAKUB LÓŠKA 4.D (40 bodov)
  3. miesto LUKÁŠ KOŠTIALIK 3.C (38 bodov)
V kategórii B (1. a 2. ročník 4RG a kvinta a sexta 8RG) súťažilo 18 záujemcov.
Výsledky:
  1. miesto NINA PÓCHOVÁ Sx (42 bodov)
  2. miesto KAROLÍNA KOZOVÁ 1.C (41 bodov)
  3. miesto BIBIANA BELOVOVÁ 1.A (34 bodov)
Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony a víťazom - Nine a Brunovi - držíme palce v krajskom kole.
PaedDr. Elena Melicherová, predsedníčka PK SJL