RCPU oslávilo prvé výročie pôsobnosti


Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre regióny Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár oslávilo prvé výročie svojho vzniku dňa 09. júna 2023 v priestoroch synagógy v Lučenci. Úspešnú ročnú prácu zhodnotila riaditeľka centra Zuzana Sojková, mentorky, ako aj riaditeľky a riaditelia zapojených škôl. Pozvanie prijali mnohí vzácni hostia.
Stretnutie bolo oslavou a ocenením tých pedagógov, ktorí neúnavne hľadajú cesty k žiakovi, zaujímajú sa o procesy učenia vedúce k poznaniu a k múdrosti. RCPU ocenilo aj školy, ktoré vsadili na vzdelávanie svojich pedagogických kolektívov, aby podporili zmenu.
Hoci Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy zatiaľ nie je oficiálnym prijímateľom a adresátom poslania RCPU, spoluprácu sme už začali a plánujeme v nej aj pokračovať.
Pri tejto slávnostnej príležitosti sme však boli prítomní inak. Ďakujeme našim angažovaným žiakom, ktorí pri technickej a organizačnej príprave tejto dôstojnej slávnosti pomáhali: Alek Kovalčík, Mária Malčeková, Michaela Chlpáňová, Mariana Dibalová, Samuel Tkáč a Maximilián Peťko.
Regionálnemu centru podpory učiteľov želáme ďalšie úspešné účinkovanie a tvorivú spoluprácu so školami a pedagógmi, ktorí sú pripravení na sebe pracovať a rásť aj naďalej.
Terézia Bahledová