Máme najlepšieho geológa!


Celoštátne kolo Slovenskej geologickej olympiády (SGEO) sa konalo v pondelok 12.06.2023 na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Geovednej expozície, kde nás reprezentoval náš absolvent Filip Antalík z oktávy. V neľahkej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska obstál famózne! Filip potvrdil, že je zanietený, perfektný geológ, ktorý svoje vedomosti a skúsenosti pretavil do 1. miesta.
Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien si užil v priateľskej atmosfére jednu z odmien pre prvých troch súťažiacich, a to exkurziu do historického baníckeho mestečka Gelnica. Tam ich čakala prehliadka Banského múzea a štôlne Jozef. Potom, ako správni geológovia, na haldách dolovali minerály medi i železa. K dosiahnutým výsledkom mu blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Anna Šusteková