Aktualizačné vzdelávanie pedagógov


Čím by boli právnici, či lekári, keby sa vo svojej praxi uspokojil s tým, čo sa naučili na vysokej škole?
A čím by bol učiteľ?
Pritom je prax pedagóga niekoľkokrát dynamickejšia a nutne potrebuje aktualizáciu a rast vo všetkých kompetenčných zručnostiach. Preto sa pedagógovia neustále vzdelávajú, naberajú nové inšpirácie, aby ich zručnosti a schopnosti rástli v kvalite a sledovali aktuálne trendy vzdelávania 30. rokov 21. storočia - najmä v súvislosti s prípravou nového kurikula vzdelávania.takme
Pretože jedinou istotou je neustála zmena.
V prvý deň jesenných prázdnin dňa 28. októbra patril práve im - takmer 40-člennému zboru pedagógov Gymnázia BST, ktorí ho strávili aktualizačným vzdelávaním.V tento deň pracovali a obnovovali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v troch skupinách pod vedením troch lektorov: PaedDr. Elena Melicherová prednášala a viedla vzdelávanie na tému Zostavovanie testov podľa Bloomovej taxonómie, PaedDr. Ivan Gúgľava kolegom prakticky predstavil Kompetenčný profil triedneho učiteľa so zameraním na digitálne zručnosti pri vedení ETK a Mgr. Terézia Bahledová, PhD. vytvorila seminár s workshopom na tému Didaktické otázky aplikácie prierezových tém vo výchovno-vzdelávacom procese. Aktualizačné vzdelávanie sa nieslo v pracovnom a tvorivom duchu a prinieslo posilnenie silných stránok i niekoľko nových inšpirácií do pedagogickej praxe našich pedagógov. Začali sme a onedlho pokračujeme ďalej - v zlepšovaní, v cibrení, v uvedomelom raste zručností a rozvoji kompetencií - pre seba, a pre tých, na ktorých najviac záleží - pre študentov.