V súťaži Malý princ sme získali prvé miesto


Dňa 22.6.2023 našu školu poctil návštevou pán Louis Marandet, atašé francúzskej diplomacie pre vzdelávanie na Slovensku. Našim študentom francúzskeho jazyka prišiel odovzdať ceny za 1.miesto vo výtvarnej a literárnej súťaži na tému Malý princ v kaligramoch organizovanej Francúzskym inštitútom na Slovensku. Najskôr oboznámil našich žiakov o možnosti štúdia vo Francúzsku a dobrovoľníckej činnosti po svete a následne im odovzdal ceny a diplomy za 1. miesto, ktoré získali spomedzi 140 škôl na Slovensku. Veľké uznanie patrí Nikolete Jačmeníkovej, Elizabeth Drenkovej a Ingrid Uhliarovej.
Mgr. Edita Strmeňová