Prednáška so sociológom


Naši gymnazisti sa tento týždeň zúčastnili prednášky so sociológom Mgr. Ľubomírom Falťanom, CSc. v Novohradskej knižnici. Názov prednášky znel: Čo mi o mojej obci (meste či dedine) hovorí jej architektúra a urbanizmus a môžem to ako občan ovplyvňovať?