Naši úspešní angličtinári


Do súťaže Best in English sa tento rok zapojilo 22.779 študentov z 34 krajín. Je to súťaž, ktorá prebieha online. Z našich študentov sa, rovnako ako vlani, najlepšie darilo Evke Hricovej z 3.B, ktorá sa umiestnila na mieste číslo 421. GBST sa tiež v obrovskej konkurencii nestratilo - spomedzi 704 stredných škôl sme skončili 302.
Darilo sa nám aj v olympiáde z ANJ. V okresnom kole sa naši žiaci umiestnili nasledovne:
Kategória 1A: Dávid Bednár, sekunda, 4.miesto
Kategória 1B: Damien Chovanec, tercia, 6.miesto
Kategória 2A: Bianka Pinková, 1.B, 3.miesto
Kategória 2B: Alena Adamove, 4.A, 2.miesto
Kategória 2C2: Maximilián Goodspeed, 4.B, 1. miesto a postup do krajského kola.
Všetkým srdečne gratulujem a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Lea Segečová, vedúca PK ANJ