Biblická olympiáda


Dňa 25. apríla 2023 sa v priestoroch Rožňavského biskupstva uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády, ktoré okrem vedomostných testov, práce s textom, práce s posluchom nahrávky textu a s obrázkami obsahuje aj dramatizáciu biblického príbehu, ktorý dievčatá oboch kategórií zvládli výborne!

Gymnázium B. S. Timravy za kategóriu ZŠ reprezentovali žiačky Sofia Dandová (tercia), Emma Korimová (kvarta) a Marianna Melicherčíková (kvarta), ktoré v silnej konkurencii škôl vyhrali krásne 1. miesto a tak postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Šaštíne - v priestoroch národnej baziliky.

Za kategóriu SŠ Gymnazium B.S. Timravy reprezentovali žiačky z 2.B, Viktória Kalamárová, Ema Paálová a Alexandra Janštová, ktoré vo svojej kategórii získali krásne 2. miesto. Obom družstvám blahoželáme!

Biblia očami deti - výtvarná súťaž
Gratulujeme Natálii Šinkovej, žiačke 2.B, ktorá svojím umeleckým dielom získala 2. miesto.

Žiačkam k úspešnej reprezentácii školy blahoželám a zároveň ďakujem, že svoj voľný čas venovali čítaniu a štúdiu Svätého Písma.
Mgr. Jozef Juriga