Biela pastelka 2022


Aj v tomto roku sa naša škola rozhodla participovať na dobročinnej akcii Biela pastelka, určenej na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom verejnej zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
V piatok 23. septembra budú dvaja žiaci obchádzať školu (jednotlivé triedy) s pokladničkou. Zapojiť sa a prispieť môže ktokoľvek z Vás, milí gymnazisti, a to venovaním 2 EUR. Na oplátku obdržíte informačný letáčik a symbolickú bielu pastelku.
"Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma." (UNSS.sk)