BUBNOVAČKA 2022


V piatok (18. 11.) sme opäť po roku participovali na celoslovenskej iniciatíve s názvom Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť. História podujatia siaha do roku 2014 a môžeme za ňou hľadať známu nitriansku neziskovku Centrum Slniečko. Ani novembrový termín nie je náhodný. Predposledný mesiac v roku je mesiacom viacerých významných dátumov, ktoré poukazujú na ochranu práv dieťaťa: 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí; deň predtým si pripomíname Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, symbolika 20. novembra zas spočíva v prijatí Dohovoru o právach dieťaťa.

Ukážkou žiackych prác a hlasným bubnovaním sme chceli docieliť, aby sa o tejto téme hovorilo nahlas. Jednoducho povedané – chceme dať jasnú STOP-ku takým negatívnym fenoménom ako ponižovanie, týranie, zneužívanie, ubližovanie, výsmech či šikanovanie, chceme deti vypočuť. Sme radi, že vďaka takýmto aktivitám si aj samotní žiaci môžu viac uvedomiť, že ticho alebo zámerné prehliadanie problému nič nerieši.