Finále XXX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR


Študenti našej školy sa 21. novembra 2022 zúčastnili finále XXX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií Čiech a Slovenska. Do finále tejto najprestížnejšej súťaže sme postúpili už piatykrát za sebou. V tomto jubilejnom ročníku, ktorý sa konal tradične v západočeskom meste Cheb pod názvom Cesta do pekiel a späť, bola témou 2. svetová vojna v Európe v rokoch 1939 - 1945. Vo finále súťažilo spolu 75 súťažných tímov, ktoré si vybojovali v marci postup v krajských kolách v obidvoch republikách. Náš súťažný tím v zložení Marián Hriň 3.B, Simon Szomszéd 3.C, Šimon Gabera 3. C obsadil celkovo krásne 24. miesto, zo slovenských gymnázií 7. miesto. Pripomínam, že do tohto ročníka sa zapojilo celkovo 327 gymnázií z ČR a SR, to znamená, že naši študenti uspeli v tak náročnej súťaži výborne. Odmenou za tento krásny výsledok im boli nielen knižné dary, ale aj krátky pobyt v stovežatej Prahe. Je pre nich určitou motiváciou do ďalšieho ročníka tejto náročnej súťaže, kde sme už poslali prihlášku. Srdečne im k dosiahnutému úspechu blahoželáme.
PhDr. Alica Hrončeková