TIMRAVINA STUDNIČKA


Timraviným chodníčkom....
V sobotu 1.októbra 2022 sa uskutočnil tradičný pochod Timraviným chodníčkom. Po dvojročnej "covidovej odmlke" sme sa celkom tešili, že tak, ako to bývalo zvykom, sa stmelia prvácke kolektívy, čo-to sa dozvieme o spisovateľke, ktorej meno nesie naša škola, prejdeme sa krásnou jesennou prírodou... No počasie a organizátori vyskúšali našu odolnosť. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa podujatie uskutoční. Zdá sa, že odvážnym naozaj šťastie praje, lebo na Polichne ráno nepršalo, hoci v Lučenci lialo ako z krhly. A tak sme si prezreli rodný dom Timravy, hlasovali sme vo výtvarnej súťaži "Maľujeme Timravu", vypočuli sme si príhovory evanjelických pánov farárov v kostole, kde bol farárom aj Timravin otec. No a nasledoval pochod po náučnom chodníku k studni Timrava a návrat do Polichna. Práve sme vchádzali do vykúrenej miestnosti, kde rozvoniavalo dobré jedlo a vítal nás pán starosta, keď sa aj nad Polichnom roztrhol veľký sivý oblak. Ale nám to už bolo jedno. Pani profesorky (Bahledová, Korimová a Melicherová) povedali, že sme "oživili viac ako tridsaťročnú tradíciu našej školy", že "nie sme nijaké padavky" a že "na GBST prišli skvelí prváci." Tak uvidíme, či majú pravdu. My si o rok dáme repete!
Žiaci 1.C