Divadelné predstavenie Last Wish


Profesionálne neštátne divadlo, Divadelné centrum so sídlom v Martine, ktoré sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre deti a mladých divákov a diváčky s najväčším repertoárom divadelných inscenácií a rozprávok v anglicko-slovenskom jazyku na Slovensku, si po 2 rokoch, v stredu dňa 19. októbra 2022 v kine Apollo, opäť našlo cestu k nám do Lučenca a pre žiakov základných a stredných škôl zinscenovalo činohernú anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu koncipovanú ako učebnú pomôcku pod názvom Last Wish (Posledné želanie).
      Príbeh bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný, inšpiráciou mu bola rozprávka Jana Wericha Kráľ mal troch synov. Posledné želanie Pána Kinga pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností a zanechal v mladých divákoch aktuálnu tému na zamyslenie, a to je sebecký a materialistický vzťah k svojim rodičom i životu a nájdenie správnej odpovede na otázku Quo vadis? (Kam kráčaš?)
      Naši gymnazisti z 1. ročníkov, kvinty a sexty sa týmto spôsobom mohli rovnako zamyslieť nad svojimi životmi a vzťahmi a vyskúšať si svoje jazykové znalosti a zručnosti jednak pred predstavením, počas i po ňom v podobe interaktívnych cvičení a samotného predstavenia.
      Veríme, že sa táto divadelná tradícia naďalej zachová a všetci naši nádejní budúci gymnazisti si znovu overia svoje komunikatívne ovládanie anglického jazyka aj prostredníctvom tohto kultúrneho a zážitkového vyučovania.
Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová