Európsky deň jazykov v príme


V pondelok 26. 9. 2022 sme si v škole pripomínali Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sa žiaci prímy premenili na jazykovedcov, či skôr komparatívnych lingvistov.
V skupinách skúmali príbuznosť jazykov používaných v Európe pomocou základných čísloviek 1 - 10. Zoznámili sa so slovanskými, románskymi, germánskymi, baltskými aj ugrofínskymi jazykmi. Nechýbali ani gréčtina, írčina, rómčina či albánčina, no a odhalili aj rôzne písma používané v Európe. Využili tiež medzipredmetové vzťahy s geografiou a pomocou obrázkov kultúrnych pamiatok, prírodných krás, máp či vlajok určovali konkrétne jazyky.
Aktivity sa podarili, no najdôležitejšie bolo, že si žiaci uvedomili, že hoci sme v Európe rôzni, predsa máme mnoho spoločného.
Ivan Hraško