Energoland


V utorok 21.2.2023 sa vybraní žiaci - predovšetkým maturanti z chémie a fyziky - zúčastnili exkurzie v Energolande, v jadrovej elektrárni v Mochovciach.
Začiatok exkurzie bol za sprievodu krátkeho filmu, ktorý prezentoval vznik sveta, následne sme sa mohli dozvedieť, aké emisie majú krajiny na celom svete a to v konkrétnom čase. Pripomenuli sme si, akými spôsobmi sa môže vyrábať elektrická energia na Slovensku a nahliadli sme aj do budúcnosti. Videli sme projekčné zloženie reaktoru a proces, ktorý prebieha pri štiepení oxidu uraničitého. Presvedčili sme sa, že dominantou Mochoviec nie sú obrovské 128 metrové chladiace veže, ale tlaková nádoba reaktora, v ktorom prebieha priamo štiepenie a vzniká tam obrovská energia.
Vedeli ste, že 5 gramov tabletky oxidu uraničitého môže nahradiť množstvo energie ako z napr: 640 kg dreva, 400 kg čierneho uhlia, 350 kg ropy? Na Slovensku máme asi 8,5 milióna takýchto tabliet.
Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na exkurzii správali slušne, ukázali, že majú záujem o túto problematiku, o budúcnosť našej krajiny. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí pomohli pri organizovaní tejto exkurzie a tiež pani M. Čemeričkovej, ktorá nám zabezpečila dopravu.
E. Urbančoková