Exkurzia do Bratislavy a Schlosshofu


V dňoch 2. a 3. decembra 2022 sa žiaci sekundy, 2.A a pár žiakov sexty a 2.C zúčastnili exkurzie do Bratislavy a Schlosshofu v Rakúsku. V rámci týždňa vedy a techniky sekundáni navštívili zážitkové vedecké centrum Aurélium, kde si zaujímavou formou overili poznatky z prírodovedných predmetov v praxi. Starších žiakov zatiaľ čakalo spoznávanie unikátnych ekosystémov v Gabčíkove. Potešili sa aj umelecky zameraní študenti, keďže súčasťou programu bola aj návšteva galérie Danubiana. Vo večerných hodinách všetci spolu zavítali na jedinečnú výstavu Cosmos Discovery, na ktorej mali možnosť vidieť ako napredoval výskum vesmíru od prvopočiatkov až po súčasnosť. Vianočne vyzdobená Bratislava a zámok Schlosshof, ktorý navštívili na druhý deň, iba umocnili fantastické zážitky z tejto nezabudnuteľnej exkurzie.
Poďakovanie patrí Mgr. Danke Mackovej a PhDr. Natálii Lackovičovej, ktoré akciu naplánovali a zorganizovali, a aj žiakom, ktorí sa správali naozaj ukážkovo.
Mgr. Lea Segečová