Prezentácia programu FLEX


V stredu 17. mája 2023 sa v našej škole uskutočnila prezentácia programu FLEX. Ide o plne hradený študijný pobyt v USA. Študenti prvých ročníkov a kvinty mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním programu a so spôsobom, ako sa uchádzať o účasť v ňom. Štipendijný program pokrýva všetky náklady spojené s ročným štúdiom, a to vrátane cesty, víz, stravovania, ubytovania v hosťovskej rodine a mesačné vreckové vo výške 200$. Študentom sa počas prezentácie taktiež predstavil absolvent programu, ktorý im porozprával o svojich skúsenostiach a zážitkoch. Dúfame, že sa naši žiaci inšpirovali a dozvedeli niečo zaujímavé.
PaedDr. Monika Hudecová