Putovný pohár ostáva "doma"


Posledný júnový týždeň 27.6.2023 naša škola zorganizovala III.ročník florbalového turnaja SŠ - TIMRAVA CUP - o Putovný pohár B.S.Timravy. V ŠH na Fándlyho ulici, za účasti štyroch družstiev, naši florbalisti nezaváhali a po troch víťazných zápasoch získali opäť TIMRAVA CUP.
Výsledky zápasov:
SOŠ HSD - GBST 0:5
SOŠT - OA 0:1
GBST - OA 4:3
SOŠ HSD - SOŠT 2:1
SOŠT - GBST 1:9
OA - SOŠ HSD 2:3
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci, tvoriaci základ nového florbalového družstva "bez štvrtákov": Matúš Kružliak, Patrik Košík, Martin Kováč, Marek Ábelovský, Martin Dzúr, Adrian Gálik, Samuel Straško, Adam Jamnický.
Zapísal vyučujúci TSV Mgr.Ivan Krnáč.