Fyzikálny náboj


Fyzikálny Náboj - súťaž 5-členných družstiev sa konala v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a súčasne v Bratislave v piatok 04.11.2022. Do Košíc cestovalo 15 študentov, ktorí reprezentovali našu školu v kategórii Senior - dve družstvá: tím A v zložení Filip Siviček - IV. B, Martin Svorad, Zina Dobrocká, Bronislava Koristeková a Zuzana Malatincová - septima a tím B zastupovali Marián Hriň a Eva Hricová - III.B, Jakub Lóška, Lukáš Koštialik a Oleksandr Humenjuk - III.C. Jedno družstvo v zložení: Martin Dzúr a Matúš Kružliak - sexta, Barbora Sivičeková - II.B, Adam Jančkár a Šimon Belko - I.C súťažilo v kategórii Junior.
Vzájomnou spoluprácou a postupným správnym riešením fyzikálnych úloh rôznej náročnosti z rôznych oblastí fyziky sa našim študentom podarilo úspešne obstáť v silnej konkurencii 54 škôl v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle. Súťaž má medzinárodné zastúpenie - zúčastnili sa študenti zo stredných škôl z Čiech, Španielska, Poľska, Maďarska a Slovenska - celkovo 133.
V konkurencii "slovenských" škôl obsadili naši Seniori - tím A 13. miesto a tím B 36. miesto, v medzinárodnej zostave sa tím A umiestnil na 46. mieste a tím B na 96. mieste.
Juniorské družstvo obsadilo v rámci Slovenska 36. miesto a v zahraničnej konkurencii 82. miesto.

Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
H.Halušková