Školské kolo geografickej olympiády


Dňa 23.11.2022 sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktoré prebehlo online formou.
Z našej školy sa do školského kola zapojilo 27 šikovných žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii E, ktorá je určená pre žiakov tercie a kvarty, sa zúčastnilo online testu 15 žiakov (9 žiakov z tercie a 6 žiakov kvarty) a v kategórii F, ktorá je pre žiakov prímy a sekundy, si svoje geografické vedomosti otestovalo 12 žiakov (po 6 žiakov z prímy i sekundy).
Pomerne náročné online testy zvládli žiaci bravúrne a vytvorili si tak medzi sebou vysokú konkurenciu, z ktorej bolo náročné postúpiť do okresného kola.
Najviac sa darilo v kat. E žiačkam kvarty Marianne Melicherčíkovej, Hane Halákovej a žiakom tercie Filipovi Lóškovi, Jakubovi Dzúrovi a Sofii Dandovej a v kat. F žiakom prímy Mikulášovi Rubintovi, Alexandre Koristekovej, Nele Kuricovej a zo sekundy žiakom Jakubovi Urbašíkovi a Matúšovi Snopkovi, ktorí skončili na popredných miestach.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich geografických úspechov a postupujúcim do okresného kola budeme držať palce, aby v ňom dosiahli čo najlepšie výsledky.
Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté v tabuľkách.