Celoštátne kolo geografickej olympiády


V dňoch 28. - 30. 04. 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovala Martina Žigová z oktávy. V silnej konkurencii GO v kategórii Z obsadila po sčítaní bodov za vedomostný, multimediálny a praktický test vynikajúce 17. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Veríme, že skúsenosti ktoré nadobudla v jednotlivých kolách GO a v priebehu štúdiá na GBST, Martinka zúročí pri tohtoročných maturitách a pri svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole.
K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Anna Šusteková