Gymnaziáda 2022


21.12.22 sa uskutočnila oslava nášho skvelého Gymnázia B.S.Timravy v Lučenci, o ktorom prvé zmienky siahajú do roku 1590. Uctili sme si impozantnú históriu, študenti pod vedením pedagógov natočili film so zaujímavosťami zo 432.-ročnej existencie školy, boli ocenení najlepší žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu v olympiádach a súťažiach. Potom naši talentovaní študenti predviedli prekrásne spevy a tance, publikum bolo dojaté. Oslavy sa zúčastnili mnohé vzácne návštevy, zástupcovia Ministerstva školstva SR, VUC BBSK, ....., prihovorila sa nám aj primátorka mesta
Uctili sme si impozantnú minulosť, ukázali sme vzácne talenty súčasnosti a vyslovili sme želanie úspešnej budúcnosti našej vzácnej ALMA MATER...
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy