iBobor


V dňoch 7. - 10. novembra 2022 sa konala medzinárodná informaticko-logická súťaž, ktorej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťaž je rozdelená do viacerých kategórií. Pre našu školu sú to: Benjamín (pre žiakov tried príma a sekunda), Kadet (tercia, kvarta), Junior (kvinta, sexta, 1. a 2.ročník) a Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník). Úlohy sú bodované podľa náročnosti od 3 do 5 bodov.
Z našej školy sa do súťaže tento školský rok zapojilo 110 usilovných a inteligentných študentov, z ktorých sa 42 stalo úspešnými riešiteľmi. Spomedzi nich až devätnásti boli lepší ako 90% populácie, t.j. získali percentil 90 - 100.
Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradili Jakub Dzúr z triedy tercia so ziskom 80 bodov a percentilom 98,88; Martin Dzúr a Matúš Kružliak z triedy sexta, rovnako so ziskom 80 bodov a percentilom 99,23.
Podrobnejšie výsledky sú zhrnuté v tabuľkách.